Förmedlingspris och anmälningsavgift

För att anmäla sitt bud till börsen tas en anmälningsavgift ut. Skulle det inte bli någon affär är anmälningsavgiften den enda kostnaden.

Vid affär tas provision ut av såväl säljare som köpare. Provisionens storlek är beroende av budets totala mängd och vid första handelstillfället tillkommer en grundprovision. 

Följande priser gäller för handel med stödrätter under 2021, men vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Moms tillkommer.

Anmälningsavgift  300 kr    (ett köpbud ingår eller ett säljbud) 
Vid fler bud/delade bud ökar anm.avgiften med 50kr/rad.

Grundprovision 200 kr (endast vid första handelstillfället)

Provision avgift inom intervallet
0,01 - 5 ha             225 kr/st
5,01 – 20 ha  175 kr/st
20,01 – 50 ha150 kr/st
över 50 ha125 kr/st

Exempel:
Att sälja 12 stödrätter kostar 300 kr i anmälningsavgift och vid affär blir provisionen 200 kr + 5 st á 225 kr och 7 st á 175 kr totalt  2 550 kr i provision.